divendres, 16 de desembre de 2011

PREMI DE CREACIÓ LITERÀRIA


4t premi de literatura IES Escultor en Francesc Badia


Per tal de promoure i difondre l’ús literari de les dues llengües oficials dins l’àmbit escolar, i per tal d’incentivar la creativitat artística i imaginativa entre l’alumnat, l’IES Escultor Francesc Badia i l’AMPA del centre, han decidit convocar i impulsar el IV Premi de literatura IES Escultor Francesc Badia.

Aquest concurs literari anirà adreçat a tot l’alumnat del centre, i es regirà d’acord amb les bases següents:
1. El treball serà d’estil lliure (poesia, narrativa, teatre, assaig...), i podrà anar acompanyat d’il·lustracions que també seran avaluades. La proporció d’il·lustració i text serà lliure.
2. Els premis s’estructuren en tres categories per cada una de les llengües oficials. Les obres, redactades en valencià o castellà, hauran de tenir una extensió màxima per categoria de:
-4 pàgines i tema lliure per a la categoria de 1r i 2n d’ESO.
-5 pàgines i tema lliure per a la categoria de 3r i 4t d’ESO i PQPI.
-6 pàgines i tema lliure per a la categoria de Batxillerat.
Els treballs es presentaran a ordinador amb marges justificats, una lletra Arial en cos 11 o Times New Roman en cos 12.
4. Tots els treballs hauran de ser originals i en la primera pàgina figurarà el títol, llengua i curs sense nom ni cap referència a l’autor/a. Amb el conte s’adjuntarà un sobre amb el títol del conte, llengua i cicle educatiu a l’exterior i el nom de l’alumne/a i el curs i grup a l’interior.
5. El jurat estarà format per un professor/a del departament de Valencià o Castellà (en funció de la llengua de l’original), un membre de l’AMPA i un membre de la direcció del centre.
7. El jurat es reserva la possibilitat de publicar els originals en la revista del centre.
8. El termini de presentació serà fins el dia 31 de Gener de 2012.
9. S’atorgarà un premi en forma de bo de llibres, música o material escolar per valor de 30 euros per cada categoria i llengua.

Foios a 5 d’Octubre de 2011El vicedirector:
Enric Senabre Carbonell