dimecres, 17 de novembre de 2010

EL CANT DE LA SIBIL·LA

Com que ha estat declarada Patrimoni de la Humanitat us enllace el vídeo i la lletra d'aquest tresor nostre medieval:A Ontinyent:

La jorn del Judici
parra el qui haurà fet servici.
Jesucrist, Rei universal,
home i ver Déu eternal,
del cel vindrà per a jutjar
i a cada u lo just darà.
avans que el judici
mort serà un gran senyal se mostrarà,
la terra agitarà suor i tremilura de gran por

Terra tremola pendol serà
que les torres derrocarà
les pedres per mitj es rompràn
i les muntanyes es frondran.

Gran foc del cel davallarà;

mars, fonts i rius, tot cremarà.
Daran los peixos horribles crits
perdent los naturals delits.
Avans del Judici l'Anticrist vindrà
i a tot lo món turment darà,
i se farà com Déu servir,
i qui no el crega farà morir.
Lo sol perdrà sa claredat
mostrant-se fosc i entelat,
la lluna no darà claror
i tot lo món serà tristor.

Oh humil Verge! Vós qui heu parit
Jesús Infant aquesta nit,
a vòstron Fill vull pregar
que de l'infern vulguens lliurar!
Lo seu regnat serà molt breu;
en aquell temps sots poder seu
moriran màrtirs tots a un lloc
aquells dos sants, Elies i Enoc.
Lo sol perdrà sa claredat
mostrant-se fosc i entelat,
la lluna no darà claror
i tot lo món serà tristor.
Lo jorn del Judici
parrà qui haurà fet servici.

Als mals dirà molt agrament:
—Anau, maleits, en el turment!
anau-vos-ne en el foc etern
amb vòstron príncep de l'infern!
Als bons dirà:—Fills meus, veniu!
benaventurats posseïu
el regne que us he aparellat
des que lo món va esser creat!
Oh humil Verge! Vós qui heu parit
Jesús Infant aquesta nit,
a vòstron Fill vullau pregar
que de l'infern vulla'ns lliurar!
Lo jorn del Judici
parrà qui haurà fet servici.


dijous, 11 de novembre de 2010

CALENDARI DE LES P.A.U.

Horari de les PAU 2011 / Horario de las PAU 2011

Convocatòries de juny i setembre / Convocatorias de junio y septiembre

Dijous, 9 juny

Dijous, 8 setembre

Divendres, 10 juny

Divendres, 9 de setembre

Dilluns, 13 juny

Dilluns, 12 setembre

9,30–11


Castellà

Idioma

(ALE,FRA, ING,ITA,POR)

BIO
HAR

ELE

11,45-13,15

Història d’Espanya

-

Història de la Filosofia


Valencià

MCS
FIS

TEG

15,30-17,00

DAR

GRI

MAT

GEO

QUI

DIS

AMU

DTE

LAT

17,45-19,15

LPM

CTM

LIT

HMD

ECO

TIN

Assignatures PAU 2011 / Asignaturas PAU 2011
Asignatura / Assignatura

Codi Código

Asignatura / Assignatura

Codi

Código

Alemán / Alemany

ALE

Historia de la Música y la Danza / Història de la Música i la Dansa

HMD

Análisis Musical II / Anàlisi Musical II

AMU

Historia del Arte / Història de l´Art

HAR

Biología / Biología

BIO

Historia de España / Història d’Espanya

HES

Castellano:Lengua y Literatura II / Castellà: Llengua i Literatura II

CAS

Inglés / Anglés

ING

Ciencias de la Tierra y Medioambientales / Ciències de la Terra i Mediambientals

CTM

Italiano / Italià

ITA

Dibujo Artístico II / Dibuix Artístic II

DAR

Latín II / Llatí II

LAT

Dibujo Técnico II / Dibuix Tècnic II

DTE

Lenguaje y práctica musical / Llenguatge i Pràctica Musical

LPM

Diseño / Disseny

DIS

Literatura Universal / Literatura Universal

LIT

Economía de la Empresa / Economia de l’Empresa

ECO

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales / Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials

MCS

Electrotecnia / Electrotècnia

ELE

Matemáticas II / Matemàtiques II

MAT

Física / Física

FIS

Portugués / Portugués

POR

Francés / Francès

FRA

Química / Química

QUI

Geografía / Geografia

GEO

Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica / Tècniques d´Expressió Graficoplàstica

TEG

Griego II / Grec II

GRI

Tecnología Industrial II / Tecnologia Industrial II

TIN

Historia de la Filosofía / Història de la Filosofia

HFI

Valenciano: Lengua y Literatura II / Valencià: Llengua i Literatura II

VAL