dijous, 22 de març de 2012

dialectologia

Diferents cantants actualitzats al 2012:
http://www.ara.cat/premium/cronica/enllacos-videos-expliquen-musica-valencia_0_650335145.html

Visiteu el myspace de'n Claudio Gabriel Sanna, cantautor alguerès, i escolteu-ne alguna de les cançons.

http://www.radiogramola.cat/d/feliu-ventura/historia-d-un-sofawww.ondastereo.com.
http://ib3tv.com/

PÀGINES DE CANÇONS DE DIFERENTS DIALECTES

http://www.youtube.com/watch?v=7nUkx7N6JYM

http://www.youtube.com/watch?v=dUOmk6Wjf9Y

http://www.youtube.com/watch?v=-SvsCfdmeBM

http://www.youtube.com/watch?v=m6rByOd5rmQ

http://www.youtube.com/watch?v=tGFP5UJEIRM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=y4tF0usCpgc

http://www.youtube.com/watch?v=5OJbRen4lcA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=T5kawKn05OQ

http://www.youtube.com/watch?v=wlcrerjC5s0

http://www.youtube.com/watch?v=koVgFVMXVFY

http://es.youtube.com/watch?v=jADrxITpjeQ

Una vegada classificades, agafeu una cançó de cada dialecte i assenyaleu els trets fonètics, morfològics o lèxics (tants com pugueu) que us han fet incloure-la en el dialecte en qüestió.
En aquesta adreça podreu veure una presentació més visual dels trets específics de cadascun dels dialectes del català.http://www.slideshare.net/gilabert/catal-37012?src=embed

En aquesta adreça podreu veure una presentació més visual dels trets específics de cadascun dels dialectes del català.

Mapa domini lingüístic
Fixeu-vos en el següent mapa que ens mostra el domini lingüístic del català. Noteu com al País Valencià, cap a l'interior, hi ha moltes comarques que no hi pertanyen, al domini. D'altra banda, veureu que la zona nord-occidental de Catalunya, la Vall d'Aran, no pertany, tampoc, al domini, atès que l'aranès és una llengua diferent del català (i reconeguda recentment per l'estatut).

DIALECTOLOGIA
height="500" width="100%"> value="http://d.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=12401135&access_key=key-23w9swf2drw9nprou29&page=1&version=1&viewMode=list">